Wild Projects ontwikkelt creatieve toepassingen voor maatschappelijke

innovatie. Om de samenleving slimmer, socialer en duurzamer te maken.

Wild Projects doet onderzoek naar bottom-up initiatieven van burgers en
professionals en de wijze waarop de lokale overheid hiermee omgaat. Door
de initiatieven van creatieve, innovatieve en ondernemende burgers is de
relatie tussen burgers en overheid aan het veranderen. Door het opzetten
van een netwerk van steden kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Zowel de
initiatiefnemers als de lokale overheid kunnen hiervan leren en
profiteren.

Wild Projects adviseert organisaties over deze ontwikkeling en neemt zelf
ook initiatieven om de bottom-up stadsontwikkeling te versterken.

Een initiatief is het leveren van een bijdrage aan het opzetten van een
netwerk van stadsambassades. Een meer concrete toepassing voor de
architectuur is het ontwerpen van geometrische patronen en het produceren
met 2.5D en 3D printing.

Website